Öne Çıkan Tarot

Tarotun Tarihçesi

Tarotun tarihçesi hakkında kesin ve net bir bilgi bulunmamaktadır; bu nedenle söylenenler sadece teorilerden ibarettir. Tarot kartları, Ortaçağ Avrupası kültürü ve sınıflandırmasıyla ilişkilendirilse de aslen Avrupalılar, kartları Mısırlılardan alarak kendi kültürlerine uyarlamışlardır.

Eğer Tarot kökeni Eski Mısır’a dayanıyorsa, Hristiyanlık dininden bile daha eski olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, Tarot kartları zaman içinde orijinalliğini kaybetmiş ve birçok kez güncellenmiştir.

1909 yılında Rider-Waite, Rider-Waite Tarot desteğini oluşturmuştur. Rider-Waite, bu destede önemli değişiklikler yapmasına rağmen günümüzde en yaygın olarak kullanılan destedir. Tarotika.com da açıklamalarını bu desteye göre yapmaktadır, ancak günümüzde kullanılan bu Tarot desteği daha çok Rider-Waite’ın tarzını yansıtmaktadır.

Örneğin, Aşıklar kartında Rider-Waite büyük bir değişiklik yapmıştır. Marsilya destesi gibi eski Tarot destelerinde bu kartın adı “Aşık” kartıdır ve kartta yaşlı bir kadın ile genç bir erkek iki kadın arasında tasvir edilir.

Erkeğin yüzü yaşlı kadına dönükken, Eros’un oku genç kadına doğrulmuştur. Yaşlı kadın erkeğin annesi, genç kadın ise sevdiği kadındır ve erkek bu iki kadın arasında kalmıştır. Bu nedenle kart bazen aşkı simgelemekle birlikte, zaman zaman iki seçenek arasında bir tercih yapma, hatta bir yol ayrımına gelme ve sevilen iki şeyden biriyle vedalaşma durumunu işaret edebilir.

Tarotun Tarihçesi
Tarotun Tarihçesi

Ancak Rider-Waite desteğinde bu kart tamamen yeni bir anlam kazanmıştır. Bu destede yaşlı kadın tamamen çıkarılmış ve sadece genç kadın ile erkek görülmektedir. Bazı Tarotçular, Waite’ın bunu bilinçli olarak yaparak Tarot desteğine zarar verdiğini ve anlamını yitirdiğini düşünmektedir. Bu yeni destekte, Tarotçular kartı aşkın zaferi olarak kabul etmiş ve Aşıklar kartını yeni bir aşkın başlangıcı olarak yorumlamışlardır. Tarotika da Waite serisine göre yorum yapacağından, biz de bu kartın son anlamına göre ele alacağız.

Yorum Bırakın