Öne Çıkan Tarot

Saraylı Kartlar – Küçük Arkana

Saraylı kartlar, Küçük Arkana serisinde yer alan ve 1-10 sayılarından sonra gelen prens, şövalye, kraliçe ve kral kartlarıdır.

Genellikle bir kişinin temsilcileri olarak yorumlansa da bazen prens, şövalye, kraliçe ve kral kartları, hayatta belirli evrelere ulaşırken karşılaşılan acemilik, ustalık, rütbe kazanma ve zirveye çıkma gibi aşamalara işaret edebilirler. Numerolojik açıdan da, bu kartlar bir serinin sonunu temsil ederek yeni sayfaların açıldığı daha yüksek seviyeleri temsil ederler.

Saraylı kartların anlamları, tarihe ve saraylardaki geleneksel hiyerarşi sistemine dayanmaktadır. Bu kartlar, hiyerarşi ve toplumsal tabakalaşmanın açık bir göstergesidir. Prens, şövalye, kraliçe ve kral kartları, bu tabakaları da temsil edebilirler. Aslında Küçük Arkana’nın temelinde bir tabakalaşma yatmaktadır ve her bir seri bir sınıfı temsil eder. Örneğin, değnekler köylüleri, tılsımlar ise zenginleri veya soyluları temsil eder. Bu sistemde her kart, kendinden bir üstteki karta hizmet etmektedir ve en üstte oturan kral ise tek hizmet almayan kişidir.

Saraylı kartlar genellikle bir kişiyi temsil ederler. Eğer bir okumada çok fazla saraylı kart çıkıyorsa, bu kişilerin hayatında oldukça etkili oldukları anlamına gelir. Bu kartlar bazen kişilerin kişilik özelliklerini yansıtırken, bazen de bir olaya bakış açıları, düşünceleri, duyguları veya davranış biçimleriyle ilgili ipuçları verirler. Örneğin, tılsım kralı, hem kendine hem de çevresindekilere maddi anlamda konfor sağlayabilen bir erkeği temsil edebilir. Bu kart bazen bir şirketin patronunu veya evin geçimini sağlayan babayı simgeler.

Nadiren de olsa, eril kartlar normal hayatta kadınları temsil edebilir, ancak bu durumda da o eril kartların anlamını taşıyan kadınlar olmalıdır. Örneğin, tılsım kralı bir kadını temsil ediyorsa, bu kadın finansal açıdan güçlü, ailenin geçimini sağlayacak düzeyde geliri olan ve otoriter bir karaktere sahip olabilir. Bu kartlar, temsil ettikleri kişilerle ilgili önemli ipuçları sunarlar.

Saraylı Kartlar genellikle ünlü psikolog Myers-Briggs’in kişilik belirleme envanteri (The Myers–Briggs Type Indicator (MBTI)) ile ilişkilendirilir. İnsan kişiliklerini Carl Jung’un teorilerinden esinlenerek temel 16 kategoriye ayıran Isabel Briggs Myers ve annesi Katherine Briggs, bu kişilik tiplerini çoğu tarotçuya göre her biri küçük arkanada bir saraylı karta denk gelir şeklinde sıralamıştır.

Ancak geleneksel tarot kitaplarına göre, kişilerin fiziksel özellikleri de kartların seçiminde önemlidir. Örneğin, saraylı kartları seçerken erkek, çekici, olgun, kahverengi saçlı gibi özellikler dikkate alınarak kimin hangi saraylı kartı temsil ettiği belirlenebilir. Genellikle kraliçeler kadınları, krallar ise erkekleri temsil eder, ancak istisnai durumlar da olabilir ve kraliçenin erkeği, kralın da kadını temsil etmesi olasılığı vardır.

Saraylı kartları iyi anlamak oldukça önemlidir. Bunun için 16 temel kişilik tipinin sınıflandırılması ve aralarındaki farkın kavranması gerekmektedir. Örneğin, tılsımlar elle tutulur başarıları ve maddi değerlere önem veren kişileri temsil eder. Kupalar ise akıllarının değil genellikle kalplerinin sesini dinleyen insanları temsil eder. Saraylı kartları hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olmak isteyenler, kendi saraylı kartlarını belirlemeye odaklanmalıdır.

Ancak saraylı kartlar sadece insan kişiliklerini temsil etmez, işle alakalı soruların cevapları olarak da ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bu kartları iyi tanımak ve anlamak büyük önem taşır. Saraylı kartlar, 1 ile başlayıp 10 ile tamamlanan bir serinin üstünde yer alır ve bir sürecin olgunlaşmış evresini temsil ederler. Kariyerle ilgili bir sorunun cevabını yorumlamak için saraylı kartlarını anlamak oldukça zor olabilir. Bu konuda deneyimli bir tarotçu sorun yaşamayabilir, ancak tarota yeni başlayanlar saraylı kartlarını anlamak için biraz zaman ayırmalıdır.

Tarotçuların yaptıkları en büyük hatalardan biri, saraylı kartları her seferinde bir kişiliğin temsili gibi görmeleridir. Ancak, bazı kariyer ya da parasal konuları yorumlarken, bu kartların kişileri değil, olayları ya da durumları temsil edebileceği unutulmamalıdır. Örneğin, parasal bir konuda kral kartı, finansal yardım alabileceğimiz güçlü bir erkeği temsil edebilir, ancak her zaman bir kişiyi belirtmek zorunda değildir. Saraylı kartlar aynı zamanda olayları ve durumları da yansıtabilirler.

Saraylı Kartlar - Küçük Arkana
Saraylı Kartlar – Küçük Arkana

Saraylı kartlarda dikkat çeken bir diğer husus, olgunlaşma sürecinin belirgin şekilde ele alınması ve resmedilmesidir. Prensler genç ve toy erkekleri temsil ederken, şövalyeler donanımlı ve savaşmayı öğrenmiş kişileri simgeler. Kraliçeler olgun kadınları, krallar ise yaşlanmış erkekleri temsil eder. Bu kartlar, tabiattaki büyüme, gelişme, olgunlaşma ve yaşlanma süreçlerini hatırlatır. Krallar zirve noktaları ve olgunlaşmış süreçleri ifade ederken, prensler hala gelişim ve olgunlaşma yolunda olanları simgeler.

Saraylı kartlar, sadece insan bedeninin fiziksel olgunlaşmasını değil, aynı zamanda yaşanan olaylardaki gelişimleri de gösterir.Bu olgunlaşma süreci, kader yolculuğunun çeşitli aşamalarıyla da ilişkilendirilebilir. Örneğin, kariyer açılımlarında prens bir öğrenciyi, şövalye mezunu, kraliçe tecrübeliyi ve kral ise mesleğinde zirvede olan kişiyi temsil edebilir. Her zaman olduğu gibi, saraylı kartları yorumlarken sadece kart üzerindeki şekillere bakmak yerine sezgilerimizi de kullanmalıyız.

Saraylı kartların cinsiyet ayrımına yol açtığı düşünülmektedir. Ancak günümüzde kadın-erkek nüfus oranı %50-%50 olduğundan, kartlarda erkek ağırlığının %75 olması adaletsizlik ve cinsiyetler arası dengesizlik olarak görülebilir. Bazıları ise saraylı kartların cinsiyetsiz olduğunu düşünmektedir. Örneğin, prens kartlarının aslında cinsiyetsiz olduğu ya da hem prens hem prenses olarak yorumlanabileceği görüşü yaygındır.

Saraylı kartları cinsiyete bağlı yorumlamak yerine, kendi içindeki anlamları ve sembolleriyle anlamlandırmak daha uygun olacaktır. Örneğin, kupa kralı duygusal aleminde zirveye ulaşmış ve aşkta başarıyı yakalamış bir kişiyi, tılsım kralı ise maddi anlamda zirvede bulunan bir kişiyi temsil edebilir ve bu kişiler illa erkek olmak zorunda değiller.

Saraylı Kartların Ters Anlamları

Saraylı kartların yorumlanmasının ters durumları daha zor olabilmektedir. Bu durumda yorum yapacak kişiler, bazı önemli noktalara dikkat ederek bu zorluğu en aza indirebilirler. Saraylı kartlar, düz pozisyonda olduklarında 1-10 sayıları arasındaki olgunlaşmış kartları temsil ederler. Ancak ters durumda olduklarında, genellikle olumsuz anlamlar içerebilirler, örneğin kötüye gidiş veya kazanılan statünün kaybedilmesi gibi.

Bu kartların üzerinde genellikle bir taç bulunan baş karakterleri vardır. Ancak kartlar ters çevrildiğinde, taç düşer ve krallar tahtlarını istemese de düşmek zorunda kalırlar. Özellikle kral kartları ters durumda ise, rütbe kaybı, iflas veya başarıdan düşme gibi yorumlanabilirler. Ters krallar bazen zirvedeki kişilerin rekabete yenik düşme veya sahip oldukları koltuğu veya rütbeyi başkalarına kaptırma olasılığını simgeler. Aşk hayatında da ters kral, partnerin başkasına kaptırma olasılığını gösterebilir.

Yorum yaparken bu tür durumları göz önünde bulundurmak önemlidir. Saraylı kartları ters durumunda yorumlarken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, kartların düz durumunda merdivenin basamaklarını tırmanmak ve seviye atlamakla ilgili olmalarıdır. Ancak ters durumda bu durum tam tersine döner ve kişi rütbe kaybetme sürecine girer. Ters kral, çıkmaz sokağın son noktasını temsil eder ve artık geriye dönüş gerekebilir. Ters krala ulaşıldığında, hataların nerede yapıldığını anlamak ve tekrar baştan başlamak için çaba göstermek gerekir.

Isabel Briggs Myers ve annesi Katherine Briggs’in dediği gibi, bu kartlar 16 farklı kişilik özelliğini gösterebilir, ancak ters durumda sadece olumsuz özellikler öne çıkabilir. Ters saraylı kartlar, kişilik özelliklerini açıkladıklarında, bu özelliklerin doğru bir şekilde kullanılmadığı ve kişiye fayda sağlamadığı durumları ifade eder.

Kişi, mevcut beceri ve yeteneklerini olumlu işler için kullanmak yerine boş işlere veya yasa dışı alanlara yönlendirdiğinde, geleceğini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, olgunlaşma süreci yerine kötüye gidiş olasılığı daha yüksek olabilir.

Yorum Bırakın

error: Content is protected !!