Öne Çıkan Tarot

“Prensler – Yenilik ve İlerlemenin Temsilcileri”

Prensler, tarot kartları arasında saraylı kartlar olarak karşımıza çıkarlar ve her zaman yeniliklerin ve ilklerin temsilcileri olarak öne çıkarlar.

Onlar, sarayın kapısını açan ve bizi sarayın içindeki ilk deneyimlerle tanıştıran kişilerdir. Adeta kralın tahtına ulaşmak için atılması gereken ilk merdiven basamağı veya yakalanan ilk fırsatların temsilcileri olarak da düşünülebilirler. Sayılarla ifade edilen kartların 1 ile başlayan ve 10 ile son bulan bir sıralaması vardır, saraylı kartlar ise bu sayıların üstünde yer alırlar ve rütbe artışı, terfi, yükselme ve olgunlaşma sürecinin başlangıcını simgelerler.

Gençlik, enerji ve pozitiflik, prenslerin temel özellikleridir. Aynı zamanda yaşça kral kadar olgun olmasalar da yorgun değillerdir. Bu nedenle gençlik enerjileri bol, hırslı ve motivasyonları yüksektir. Öğrenmeye olan merakları ve hevesleriyle bilgi arayışındadırlar ve kafaları sürekli olarak yeni bilgilerle can atmaktadır. Prensler, genellikle gençleri temsil ederler, ancak hayatlarında yepyeni bir sayfa açan ve yükselme arzusuyla yanıp tutuşan olgun yaşta kişileri de temsil edebilirler.

Aynı zamanda yenilikçi düşüncelere ve özgürlüklerine düşkün kişilerdir.Prensler, genç ve idealist kişiler olarak nitelendirilebilirler. 1-10 arasındaki kart serisi tamamlandıktan sonra prens, sürüden ayrılan kuzu gibi, bağımsızlığını ilan eden ve yeni bir sürecin temsilcisi olabilir. Bu nedenle, hem yenilikçi hem de özgürlük temasını içlerinde barındırırlar. Her prens, kendi serisini temsil eden bir obje ile tasvir edilir.

Örneğin, tılsım prensi elindeki tılsımı incelerken ve anlamaya çalışırken tasvir edilir. Aslında, tılsımı tuttuğu şey, 1-10 arasındaki kartlarda kazandığı birikimlerdir ve bu birikimler prense bir miras olarak aktarılmıştır. 1 ile başlayan ve 10 ile tamamlanan kart serisinden hemen sonra gelen prensler, radikal değişimleri getirme ve eski düzeni daha iyi bir düzene, yani krala (zirveye) ulaştırma amacındadır.

Prens, bize kralla veya zirveyle tanışmamızı sağlayacak önemli kişileri veya olayları da simgeleyebilir. Çünkü prens, sarayda krala giden ilk basamaktır ve bizi zirveye taşıyan olaylar zincirinin vesileleri olabilir. Bazen, “her işte bir hayır vardır” dediğimiz anlar olur ve prens, zirveye ulaşmamıza yol açacak bir olayın temsilcisi olabilir. Tılsım prensini gören kişi, belki zenginlik kapısının çaldığını düşünürken, kupa prensini gören kişi, hayatının aşkıyla tanışmanın eşiğinde olduğunu hissedebilir.

Prensler, bize “git” diyen yeşil ışıklar gibi yolumuzu açan ve ilerlememize izin veren etkiyi yaparlar. Aynı zamanda iletişim, fikir ve bilgi kartları olarak da nitelendirilebilirler. Bir prens, bazen aklımıza gelebilecek küçük bir fikir olabilir, ancak bu fikir ciddiye alındığında büyük faydalar sağlayabilir. Çünkü prens, bizi krala ulaştıran önemli bir kilometre taşıdır. Bazen asıl ve nihai amaca ulaşmak için aşılması gereken bir engel veya bir yolun temizlenme çalışması da olabilir.

Hızlı ilerlemek için öncelikle önümüzdeki engelleri kaldırmamız gerektiğini hatırlatırlar. Prens, amaca ulaşmanın mümkün olduğunu vurgular ve yeşil ışık yakan kartlardır, ancak yine de öğrenme ve uygulama sürecinden geçmenin zorunlu olduğunu belirtirler.

Prensler aynı zamanda 1-10 arasındaki bilgi ve tamamlanan seriler sonrası, geçmişe net bir çizgi çekerek geleceğe atılan ilk büyük adımları simgelerler. Bu nedenle bazen bir kişiyi temsil etmezler, ancak ilham veren veya önemli kararların temsilcileri olabilirler. Tamamlanmış bir süreçten sonra “evet, yapmaya kararlıyım” dediğimiz anda ortaya çıkabilirler.

"Prensler – Yenilik ve İlerlemenin Temsilcileri"
“Prensler – Yenilik ve İlerlemenin Temsilcileri”

Fikir ve teorilerin paylaşıldığı, büyük projelerin taslağının çizildiği veya fizibilite çalışmalarının yapıldığı dönemlerde de belirebilirler. Kısacası, bilgi ve düşüncelerin somutlaştırılması için atılan ilk önemli adımları simgelerler.

Prenslerin Ters Yüzü:

Prens kartları, yenilik ve idealizmin temsilcileridir. Ancak, ters döndüklerinde kötü başlangıçların veya olumsuz gelişmelerin habercisi olabilirler. Normalde Prens kartları 1-10 serisinde yükselen kartlar olarak yer alırken, ters geldiklerinde bu durum değişir ve hatta As kartlarının bile altına düşerler.

Dolayısıyla, yükselme yerine düşüş, birikim yapmak yerine birikimlerin harcanması veya kariyerde ilerlemek yerine gerileme gibi anlamlar taşıyabilirler.Ters prens kartları bazen enerjinin boşa harcanması veya yanlış alanlara yönlendirilmesine dikkat çeker. Gençlik enerjisi ile dolu olan prenslerin enerjisi, boş işlerde heba edilebilir ya da hiç kullanılmayarak ziyan edilebilir. Bu kartları ters gören kişiler, “ne ekersen onu biçersin” düşüncesini hatırlamalı ve geleceğe yönelik adımlar atmaya odaklanmalıdır.

Prensler, enerjik, hırslı, pozitif ve motive edici kartlardır, ancak ters döndüklerinde kişi tüm bu özellikleri taşımak yerine negatif düşünceler içinde boğulmuş olabilir.Ters prens kartları aynı zamanda özgürlüğün sınırlanması ve kişinin içindeki potansiyelin ortaya çıkmamasıyla da ilgili olabilir. Belki kartı gören kişinin parlak fikirleri ve planları vardır, ancak bu planları hayata geçirebileceği bir şehir veya ülkede yaşamıyorsa fırsat eksikliğiyle karşı karşıya kalabilir.

Prensler ayrıca yenilikçi ve reformcu yapılarıyla bilinirler, ancak ters geldiklerinde kişi bu yenilikleri yapamayabilir ve geçmişe bağlı bir hayat sürmek zorunda kalabilir. Ayrıca, kartların ters dönmesiyle, kişinin hayatına yenilikleri kabul etmeyen eski kafalı kişilerin etkisinin de olası olduğu ifade edilebilir.Her prens kartında, prens elinde bir obje taşır ve bu objeye ne yapacağını bilemez bir şekilde bakar.

Ancak, kart ters döndüğünde prens bu objeyi kaybeder. Bu nedenle, ters prens kartları, büyük bir enerji ve hırs ile başlanılan yeni bir işte kaybetme ve motivasyon kaybı anlamıyla da ilişkilendirilebilir. Prens kartlarını daha iyi yorumlamak isteyenler, karttaki prens figürünün bakış yönüne ve bu yönün tam tersine dikkat etmelidir. Çünkü bakış yönü, kartın geleceği veya şu an yaşananların sebepleri ve geçmişi hakkında ipucu verebilir.

Yorum Bırakın