Öne Çıkan Tarot

Krallar – Küçük Arkana

Krallar, her seride kendi hiyerarşik sistemlerinin en üstünde yer alan kartlardır. Genellikle bir erkek figürü olarak algılansa da güçlü bir kadını da temsil edebilirler.

Kral, kendi serisinin yöneticisi ve koruyucusudur, aynı zamanda kural koyucudur. Serideki diğer kartlar kralın altında yer alır ve her biri temsil ettiği elementin en tepesinde oturur. Örneğin, Kupa Kralı su elementini temsil eden kupalara dayanan bir tahtta otururken, Kılıç Kralı hava elementi ile ilişkilendirildiği için bulutların üzerinde bir tahtta oturur.

Bu tahtlarda oturmak, kralların üstlerinde bir gücün, otoritenin ve üst akıl olmadıklarının bir göstergesidir, çünkü kral üst akılın ta kendisidir.Krallar, bazen nihai hedefleri temsil ederler. Kimi için kral kartları son durağa varmanın müjdesini verirken, kimi için ulaşılacak amaç ya da ödülü simgelerler. Kralların temsil ettiği zirve, tahtı ve tacı ifade eder. Kralları gören kişi artık zirveye ulaşmış ve başarı elde etmiştir. Bu kartlar genellikle güzel haberlerin ve olumlu gelişmelerin habercisidir.

Krallar aynı zamanda istikrar ve düzenin temsilcisidir. Kralı gören kişi, hayalini kurduğu tahtta oturmuş ve istediği istikrarı sağlamış demektir. Bu kartlar, birinci olmak ve dünyevi başarılar elde etmekle ilgilidir. Kralın tahtına oturan kişi, bir mevkiyi kesin ve net bir şekilde elde etmiştir. Ayrıca, tüm tehlikelerden tamamen kurtulmuş ve hak ettiği başarıyı elde etmiştir.

Krallar, kural koyucu ve kaosu önleyici olarak da değerlendirilirler. Bu nedenle yönetim, disiplin ve yeni kurallarla ilişkilendirilirler. Kralları gören kişi, en üstte oturan bir yetkili kişiden bir menfaat görebilir ya da devletten güzel bir haber alabilir. Bu kartlar genellikle baba, patron, müdür gibi yetkili ya da rütbeli erkek figürlerin temsilcileridir, ancak bazen kadınların da güç ve yetki simgeleri olabilirler.

Her ne kadar kralların kişilikleri birbirine benzese de her biri kendi serisinin özelliklerini taşır. Örneğin, Kılıç Kralı emirlerin yerine getirilmesini sağlamak için kılıcının gücünü kullanırken, Para Kralı finansal gücüyle önemli kapıları açmaya hazırdır ve cömerttir, hatta rüşvetçi olabilir. Kupa Kralı ise duygusal alemin kralıdır ve duygularına göre hareket eder. Değnek Kralı ise enerji ve motivasyonuyla ön plana çıkar.

Krallar genellikle güçlü, karizmatik, koruyucu ve kollayıcı erkek figürleri olarak düşünülür, ancak bu onların hiçbir zaman kadını temsil etmeyeceği anlamına gelmez. Bir kadını temsil ettiklerinde, bu kadında da tüm bu erkeksi özellikler mevcuttur. Kralın temsil ettiği kişi doğuştan liderdir ve liderlik özelliklerine sahiptir. Kupa Kralı şefkatli ve duygusal bir adamdır, Değnek Kralı güçlü ve ilham vericidir, Kılıç Kralı ise entelektüel ve çözüm odaklıdır. Tılsım Kralı ise girişimci ve finansal konularda başarılı biri olarak tanımlanır.

Krallar, saraylı kartlarının en olgunları olarak kabul edilirler. Prensler fikirleri düşünür, şövalyeler bu fikirleri hayata geçirir, kraliçeler fikirleri besler ve krallar bu fikirleri daha yerleşik ve istikrarlı hale getirir. Krallar başarının altına imza atan ve toplumun gözünde bu başarının yaratıcısı olarak bilinen tek yüzlerdir. Aynı zamanda deneyim ve anlayışın temsilcisidirler. Kralları gören kişi, derin bir anlayışa sahip ve konuya hakimdir. Ayrıca kaosu sona erdirmiş ve kontrolü tam anlamıyla eline almıştır. Bu nedenle kararlı, sağlam adımlar atmaya hazırdır ve vizyon sahibidir. Yönetmeyi ve yönlendirmeyi sever.

Krallar, sorumluluk sahibi ve başkaları üzerinde etkili kişilerdir. Kralın verdiği emir sadece kendisini değil, kendi hiyerarşisindeki herkesi etkiler. Bu nedenle fark yaratmayı ve dünya üzerinde bir etki yaratmayı kendilerine görev bilmişlerdir. Kontrol etmeyi seven ve komuta yetkisine sahip bireylerdir. Fiziksel olarak genellikle 40 yaş üstü kişileri temsil ederler, ancak istisnai durumlarda daha genç birini de temsil edebilirler.

Tüm krallar, kendilerine özgü özelliklere sahip olsalar da hepsinin ortak noktaları vardır. Otoriterdirler ve karar alma yetkileri bulunmaktadır. Kararları sorgulanamaz ve emirleri kesinlikle uygulanır. Doğuştan liderdirler ve etraflarındaki insanların yönünü değiştirebilme gücüne sahiptirler. Her biri otorite ve yetkiye sahiptir.

Kartların Bakış Yönü ve Anlamları
Kartların Bakış Yönü ve Anlamları

Değnek kralı yaratıcı enerji ve yaşam gücüyle yanıp tutuşuyor. O, diğer krallar arasında en girişimci ve idealist olanıdır. Kupa kralı, duyguların hükümdarı olarak su elementinin temsilcisi olarak denizin üstünde tahtında oturur. Aşk, nostalji ve duygusal hayata dair her şey onun kontrolü altındadır. Kılıç kralı, biraz sert bir duruş sergiler ve her türlü tehlikeyle başa çıkmak için kılıcını hazır tutar. Zorluklarla ve şiddetle başa çıkmaktan çekinmeyebilir. Tılsım kralı ise dünyevi işlere en yakın olanıdır.

Fiziksel dünyanın işleyişi ve para işleri ona emanet edilir. Aynı zamanda toprak elementinin temsilcisi olan bu kral, yaşadığımız gezegen olan dünya ve dünyevi gerçekliklerin hükümdarıdır. Doğaya, dünyevi güzelliklere, konfora ve paraya en yakın olan kral tılsım kralıdır.

Krallar, doğru düz belirdiklerinde zirve ve başarıyı temsil ederken, ters yüzleriyle taban noktalarını ve çöküşleri simgeler. Bu durum bazen bir şirketin iflasıyla sonuçlanabilirken, bazen de ulaşmak istediğimiz bir arzudan vazgeçiş anlamına gelir. Ters krallar, kayıpları ve düşüşleri işaret eder ve Tarot kartlarında genellikle kötü haber olarak algılanırlar.

Kaos ve kargaşa olarak da yorumlanabilirler, özellikle de kapanması gereken bir dönemi kapatamama ve dengeyi bozan durumlarla ilişkilendirilebilirler. Aynı zamanda, taht ya da rütbe kaybı, ani işten çıkarılma ve kariyer kaybı gibi durumları da işaret edebilirler.Bir açılımda tüm kralların ters belirmesi, birçok tarotçuda olumlu bir işaret olarak değerlendirilmez.

Ters krallar genellikle çıkmaza giren veya sonuçlanmayan işleri temsil ederler. Bu nedenle, kralları sık sık açılımlarda gören kişiler, bir işi tamamlamalarına rağmen son bir engel nedeniyle başarısız olabilirler. Kısacası, ters kral başarısızlık veya olumsuz haberleri temsil edebilir. Ters kral, tahtından düşer ve tacını kaybeder, bu da beklentilerin boşa çıkmasını işaret edebilir.

Krallar, doğru düz belirdiklerinde istikrar ve düzenin simgesi olurlar. Ancak ters yüzde, istikrarsızlık ve kötü yönetimi temsil edebilirler. Ters kral, kaosu önleyemeyen ve yanlış kararlar üzerine yanlış karar alan başarısız bir liderdir. Ayrıca bu başarısızlık, sadece kendisini değil çevresindeki herkesi de etkiler ve zor durumda bırakır. Ters kral, yönetimde radikal değişiklikler yapılması gerektiği konusunda uyarı niteliği taşıyabilir.

Yorum Bırakın