Öne Çıkan Tarot

Kartların Bakış Yönü ve Anlamları

Kartların bakış yönü, önemli bir unsurdur ve geleceği ile geçmişi arasındaki ilişkiyi gösterir. Bir kartın bakış yönüne yerleşen kartlar, kişinin büyük olasılıkla o kartta söylenen deneyimleri yaşayacağını gösterir.

Eğer kartın bakış yönüne sırayla birden fazla kart gelmişse, bu olayların peş peşe yaşanabileceği şeklinde yorumlanmalıdır. Ancak kartlarda bakış yönü sadece gelecek-geçmiş ilişkisi olarak değil, aynı zamanda ilgi ve arzuları da gösterir. Örneğin, bir kadın için yapılan bir kart okumasında, bir kartta merkez karta bakan bir erkek varsa, bu kadının ilgisini çeken ve ilişki isteyen bir erkeğin varlığına işaret edebilir.

Kartların Bakış Yönü ve Anlamları
Kartların Bakış Yönü ve Anlamları

Benzer şekilde, bir kart kral kartlarından birine bakıyorsa, kişinin hedefleri yüksekte olabilir ya da belirli bir mevkiye ulaşma isteği olabilir. Tılsım kartlarından birine bakıyorsa, kişinin maddi arzuları ve istekleri vurgulanabilir.Kartın bakış yönünün tersi ise kişinin geride bıraktığı, geçmişte kalan ve artık önemsemediği şeyleri simgeler.

Örneğin, bir kartın bakış yönünde kadın figürü resmedilmişse ve bakış yönünün tam tersinde yine bir kadın figürlü kart varsa, bu durumda bir erkek bir kadını aklından çıkarmış ve başka bir kadına yönelmiş olabilir. Bakış yönünün tersi, artık gözden çıkardıklarımızı, ilgilenmediklerimizi ve istemediklerimizi temsil eder.

Yorum Bırakın