Öne Çıkan Tarot

Küçük Arkana: Küçük Sırlar ve Tarotun Temel Gerçeklikleri

Küçük Arkana, tarot destesinde 56 karttan oluşan ve sonradan eklenmiş bir seri olarak yer alır. Büyük Arkana kartlarını tamamlayıcı ve daha detaycı anlatım içerirler.

Sundukları anlam, Büyük Arkana kartlarının anlamı kadar derin ya da geniş ölçülü değildir, ancak daha spesifik ve numerolojik detaylara değinir ve yorumlanmaları daha kolaydır.

Tarot destesinde 4 temel gerçeklik vardır: düşünce, duygu, yaratıcılık ve maddi gerçeklik. Her biri küçük arkananın bir serisi tarafından ele alınmaktadır. Bu dört seriyi bilmek ve yakından tanımak tarot okumalarında oldukça önemlidir.

Küçük Arkananın toplumsal sınıflandırmaya göre Soylular, din adamları, tüccarlar ve işçi sınıfındaki serfleri temsil ettiğine inanılmaktadır. Her grup, hayatın farklı alanlarına değinerek farklı bakış açıları sunar.

Küçük Arkana: Küçük Sırlar ve Tarotun Temel Gerçeklikleri
Küçük Arkana: Küçük Sırlar ve Tarotun Temel Gerçeklikleri

Küçük arkanada dört temel grup vardır:

Değnekler, Kupalar, Kılıçlar ve Tılsımlar. Açılımda hangi gruptan daha çok kart belirmişse yaşanan olayın duygusal, parasal ya da zihinsel olduğu anlaşılabilir. Değnekler henüz elle tutulur olmayan zihinsel enerjiyi temsil ederken, tılsımlar fiziksel enerjiyi temsil eder.

Küçük Arkana kartları kendi içinde gruplara ayrılır. Seriler her biri 1 ile başlar ve 10 ile son bulur. Ayrıca her serinin en tepesindeki Krallar, zirve noktaları ve en büyük amaçları temsil ederler.

Aslar her zaman yeni başlangıçların, aniden beliren ilhamın ya da büyük fırsatların temsilcisidir. Küçük Arkanada 2-9 arası sayılar ise yaşanan olaylardaki süreçleri temsil eder ve dokuz, son engelin ve merdivenin basılması gereken son basamağının temsilcisidir.

Onlular, ikinci seriye geçişi ve yeni bir sistemin kurulmasının simgesidir. Her onlu, hayatın farklı bir alanına dair bilgi sunar.

Bu sayede, tarot okumalarında küçük arkana kartlarının anlamlarını ve gruplandırmalarını daha iyi anlamak ve yorumlamak mümkün olacaktır.

Yorum Bırakın