Öne Çıkan Tarot

Tarotta Numeroloji: Kartların Gizemli Dünyası

Tarot kartlarında her birinin bir numerolojik değeri bulunmaktadır. Bu numerolojik değerler, tarot okumalarının ana odak noktası olmasa da okumayı etkileyerek ikinci bir boyut kazandırmaktadır.

Tarot açılımlarında, kartların sayısal değerlerine dikkat ederek bir desen oluşturduklarını ve birbirleriyle uyum veya uyumsuzluk içinde olduklarını fark edebiliriz. Bu durumda kendimize şu soruları sormalıyız: Hangi sayılar daha belirgin ve aynı sayıların kartlarını birçok kez görüyor muyuz?

Ayrıca, aynı numerolojik değere sahip tüm kartlar arasında ortak özelliklerin bulunduğunu inkar edemeyiz. Örneğin, tüm as kartları büyücü kartıyla ilişkilidir. Benzer şekilde, tüm ikili kartlar azize kartıyla ilişkilendirilir. As kartları, büyücünün girişkenliği ve aktifliğiyle nitelendirilirken ikili kartların tamamında azizenin pasif bekleyişi açıkça görülür.

Tarotta Numeroloji: Kartların Gizemli Dünyası
Tarotta Numeroloji: Kartların Gizemli Dünyası

Evrende inanılmaz bir matematiksel düzen gözlenir. Yiyeceklerin kalorik değerlerinden, Dünya ve Güneş sistemi çevresindeki gezegenlere ve yıldızlara kadar her birimiz, farkında olmasak da, bu matematiksel düzenin ve kozmik planın bir parçasıyız. Bir bebeğin doğum anı bile sayısal ve astrolojik değerlerin etkisi altındadır. Her bebek, belli bir koordinatta, belli bir zaman diliminde, belli yıldızlar, gezegenler ve sayıların etkisi altında dünyaya gelmektedir. Kişiliğimiz ve hayatımız, ismimizden, sayılardan ve bu gezegenlerden aldığımız etkilerin karışımından etkilenmektedir.

Bu sayısal veriler ve gezegen etkileri, o bebeğin hayatında önemli ölçüde etkide bulunacaktır ve bu verilere dayanarak bebeğin kişiliği, hayatı ve belli yaş aralıklarında karşılaşacağı olası durumlar hakkında bilgi vermek mümkündür. Numerolojinin etkisi sadece kainattaki yıldızlar ve gezegenlerde yaşayan canlılara değil aynı zamanda tarot kartlarına da uzanmaktadır.

Tarotta 0: Tarotta, numerolojik değeri sıfır olan tek kart “Deli” kartıdır. Pluto gezegeni ve Akrep burcunun etkisi altındadır. Sıfır, aslında sayı olarak kabul edilmeyen bir değerdir ve varlığın özünü temsil eder. Tabiattaki her şeyin oluşumdan önceki evresinin simgesidir ve eski Hint uygarlıklarına göre kainatın rahmidir. Aynı zamanda sonsuzluk döngüsünün ve atomun simgesidir. Numerolojik olarak bir değeri yoktur ve kendisiyle çarpılan herhangi bir sayıyı da yok eder. İnsan kişiliğinde etkisi bulunmaz çünkü yokluğun ve yaratılıştan öncesi evrenin, yani Big Bang öncesinin temsilcisidir. Bilgi ve maddenin oluşumundan önceki süreci ifade eder.

Sıfır, ağırlıksız, henüz şekil almamış, hiçbir enerjiyle yüklü olmayan, saf ve yönsüz bir sayıdır, ancak en büyük potansiyele sahiptir. Yönsüz olmasına rağmen, aynı zamanda tüm olasılıkların, tüm yönlerin ve sonsuzluğun simgesidir.

Sıfır, ruh ve ruhlar aleminin sayısıdır. Sonunda sıfır olan her sayı, ruhlar alemini ve yeraltı dünyasını temsil eder. Aynı zamanda, sonunda sıfır olan her sayıda ruhsal enerji bulunur ve içinde sıfır olan her sayıda da kişinin ruhuyla ilgili bilgiler barındırır. Sıfır aynı zamanda ruhun bedene giriş öncesi evresini ve ruhlar alemini de işaret eder, bu nedenle ufukta bir hamilelik olduğunun habercisi olabilir.

Tarot

Bazen büyük bir olayın arifesini veya fırtınadan önceki sessizliği simgelerken, bazen de büyük bir fikrin aklımıza geleceğine işaret eder. Sıfır, bir sayının soluna geldiğinde etkisiz bir elemandır, ancak sağında iken o sayının değerini 10 kat arttırır.

Tarot’ta 1 Sayısının Anlamı: 1 sayısı ateşi temsil eder ve burcu koç, gezegeni güneştir. Bu sayı, Tarot kartları arasında Büyücü ve küçük arkananın as kartlarını simgeler. Numerolojide büyük bir öneme sahip olan bu sayı, bütün sayıların öncüsü, başlatıcısı ve hareketlendiricisidir. Aynı zamanda eril enerjiyi temsil eder. Kainattaki her şey bu sayıyla başlamıştır ve bu sayı, tüm oluşumların kaynağıdır.

1 sayısının insan kişiliği üzerindeki etkileri, girişimcilik, öncülük ve yaratıcılık gibi özelliklerdir. Bu sayının etkisi altında olan insanlar genellikle halsizlik problemi yaşamazlar, sürekli çalışkan ve enerjiktirler.

Bu etki altında olan kişiler doğuştan lider ve yaratıcı kişiliklere sahiptirler. Akıllara gelmemiş projeler üretebilirler ve girişimcidirler. Ancak, genellikle başladıkları işleri sonraki gruplara teslim ederler ve emir almayı sevmezler. Kendilerine özgü bir tarzları vardır ve başkalarını taklit etmezler. Kararlarını genellikle başkalarına danışmadan verirler.

1 sayısının etkisi altındaki kişilerin duygusal halleri de değişken olabilir; ani öfke patlamaları yaşayabilirler, ancak aynı şekilde hızlı bir şekilde yumuşayabilirler. Bazen aşırı derecede agresif olabilirler, ancak bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahiptirler ve sürekli olarak çalışabilirler.

Bu kişiler, hayatları hakkında ani kararlar verebilirler, bu da bazen istedikleri yerde değil, istemedikleri bir durumda bulunmalarına neden olabilir. Yön değişiklikleri hızlı olabilir ve bu nedenle kimi zaman istediklerini tam olarak gerçekleştirmekte zorlanabilirler.

Tarot’ta 2 Sayısı: Tarot’ta iki sayısı, uyumlu ve destekleyici bir sayı olarak kabul edilir. Su elementine ve Ay gezegenine bağlıdır. Burç Boğa ile ilişkilidir ve kadınsı, pasif bir enerji taşır. Birinci sayının başlattığı süreç, iki sayısıyla enerji kazanır ve denge bulur; bir nevi bir durağa uğrar.

Bazen bu sayı, başlatılan süreçte önemli bir kararın verildiği noktayı simgeler. Aynı zamanda bir sayının ilk adım attığı yerdir ve bir oluşumun şekillenme sürecine girişini temsil eder. İki sayısı, bir sayının sahip olduğu girişkenliğe sahip olmasa da sürekliliği ve ilerlemeyi sağlayıcıdır.

Birleştirilen süreç iki sayısıyla devam ettirilir. İki sayısı aynı zamanda Yin ve Yang’ın uyumunu ifade eder. Bir alıcı ve bir vericiyi temsil eder, böylece her iki tarafın memnun kalacağı bir alışverişin veya kararın simgesi olabilir. Bu karara bağlı olarak süreçteki ilerlemeye de işaret eder.

Bu sayının karakteristik özellikleri, yumuşaklık, naziklik ve barışçıl olmasıdır. Hızlı giden bir süreci yavaşlatma etkisiyle kendini gösterebilir. Tarot’un temsilci kartı Azize kartıdır ve Küçük Arkanadaki tüm İkili kartları kapsar. Bir sayısı kadar öncü ve önemli olmamalarına rağmen, iki sayısı bir çarkın en önemli ve vazgeçilmez bir parçası gibidir.

Bazen başarının altına imzasını atan kişiyi değil, o kişinin akıl vericisi ya da en büyük yardımcısı olduğuna işaret eder.

Tarotta 3 Sayısı: Şans, Bereket ve YenilikÜç sayısı, birçok eski uygarlık tarafından şansın sembolü olarak kabul edilmiştir ve büyümenin ilk aşamasına girişi temsil eder. Hava elementi, İkizler burcu, doğu yönü ve Jüpiter gezegeni bu sayıyla ilişkilendirilir. Üç, aynı zamanda insan çocuğunun temsilcisidir, bu nedenle hamilelik, üreme, artış, çoğalma, bolluk ve bereketin sembolüdür.

Tarihte, birçok uygarlık bu sayıya şans getiren bir sayı olarak atfetmiştir ve Tarot’ta da İmparatoriçe kartı bu sayıya karşılık gelir. İmparatoriçe kartı başarı ve artışın dönemini temsil eder.Üç, hamileliği simgeler, ancak bu hamilelik her zaman fiziksel bir bebeğin beklenmesi anlamına gelmez. Aksine, bu sayı hayatımıza güzel bir haber ya da yeni fırsatın doğumunun işaretçisidir.

Üç, bazen hayatımızda belirecek yeni bir fırsatın olgunlaşma aşamasında olduğumuzu gösterir, tıpkı ceninin hazırlanma süreci gibi. Dışa dönük bir sayı olan üç, kaderde daralma değil, aksine genişleme ve olumlu değişim sürecine işaret eder. Bu sayının etkisinin yoğun olduğu zamanlarda, kazanç elde etme, işlerde ilerleme kaydetme, ferahlama ve çözülmemiş problemleri çözme şansı artar.

Tarotta 4 Sayısı: Yengeç Burcu ve İmparator Kartı4 sayısı Tarot’ta Yengeç burcunu temsil eder ve elementi topraktır. Bu sayı aynı zamanda Tarot destesinde İmparator kartını simgeler. Ateş, toprak, hava ve su elementleri bu sayıda birleşerek, amaca ulaşmak için gerekli olan tüm temel unsurları içerir.

Aynı zamanda eksik parçanın bulunmasının da habercisidir, bu nedenle bir yapı ya da oluşumun temel taşlarının artık yerinde olduğunu gösterir. Bir proje veya düşünce artık oluşturulmuş ve uygulanmaya hazır hale gelmiştir. Bu aşamada elde edilen başarılar somut ve belirgin olacaktır.

Düzenin kurulması ve oturtulması da bu sayının temsil ettiği kavramlardandır. 4 sayısı eril bir enerjiyi simgeler ve aynı zamanda otorite ve kuralların temsilcisidir. Düzen ve altyapı artık tamamlanmış, düzenin nasıl işleyeceği de belirlenmiştir. Bu sayı, emlak alımı veya bir şirketin kuruluşu gibi somut adımların da habercisidir.

Hazırlık süreci sona ermiş ve bir projenin hayata geçiş evresine başlamıştır, bu nedenle 4 sayısı, bir hamileliğin sona ermesi ve bebeğin dünyaya gelme olasılığını da yansıtabilir.

Tarotta 5 Sayısı: Anlam ve ÖzellikleriBeş sayısı Tarot kartlarında Aziz olarak temsil edilir ve gezegeni Mars, burcu Aslan, organı kalp ve elementi ateştir. Bu sayı bağımsızlık ve idealizmin bir simgesidir, kabuğundan çıkma ve kendi düzenini kurma sürecini temsil eder. İlk dört sayıdan farklı olarak, beş sayısı değişimin hayata girişine ve olumlu büyüme dönemine işaret eder.

Ayrışma, büyüme, çoğalma ve genişleme konularında da belirleyici bir rolü vardır.Beş sayısı, yeni girişimlerde bulunma, maceralara atılma, gruptan ayrılarak kendi projelerini oluşturma ve kendi başlarına çözüm üretme arzusunu ifade eder. Bu sayı, önceki sistemlere benzeyen ancak onlardan bağımsız olan yeni sistemlerin de habercisi olabilir.

Dört sayısı ile kurulan düzen ve sistemden sonra, beş sayısı değişikliklerin habercisidir. Köklü değişimlere ve farklı bakış açılarına işaret ederken, var olan sistemin yenilenmesini ve geliştirilmesini savunur. Bazen beş sayısı, eski sisteme benzerken tamamen farklı bir perspektif kazanmak veya bağımsız bir yeni sistemin oluşturulmasıyla ilgili mesajlar içerir.

Beş sayısı, bağımsızlık ve idealizmin sayısıdır. Ayrışma, büyüme, kabuğundan çıkma ve gelişme fırsatları sunar. Aynı zamanda gruptan ayrılarak kendi başımızın çaresine bakma yeteneğimizi simgeler. Riskleri seven bir sayıdır ve eski düzene eklemeler yaparak yeni bir düzen oluşturma potansiyeline sahip olduğumuzu hatırlatır. Bazen tekrarlanan süreçlerin veya eskilerin güncellenerek tekrar ön plana çıkarılmasına dair bilgiler verir.

Beş sayısı, 1 ile 9 arasında tam ortada yer aldığı için yarı yolda olduğumuz mesajını iletebilir. Orta bir durak sayısı olarak dinlenme süresine ya da tatile işaret edebilir. Beş sayısına uğradığımızda, bir kapının eşiğine gelmiş gibi oluruz. Geçmişle gelecek arasında bir ayrım noktasıdır. Beş sayısından sonra, süreçte farklılaşmaların yaşanma ihtimali yüksektir. Aynı zamanda aşılması gereken bir engelin varlığından da haber verir.

Tarot

Tarotta 6 Sayısının Anlamı: Altı sayısı, yönü güney, gezegeni Venüs ve burcu Başak olan bir sayıdır. Uyum, beraberlik, birliktelik ve kontrolün simgesini temsil eder. Aynı zamanda her şeyin yolunda olduğu, değişimin devam ettiği ve engellerin aşıldığı bir rahatlama sürecine işaret eder.

5 sayısı bizi bir kapının eşiğine getirirken, 6 sayısı bu eşiği atladığımız ve ilk yarıyı başarıyla tamamladığımız bir zafer sürecini ifade eder. Altı sayısı, iyileşme, öğrenme ve büyüme vaat eder. Kendi kendine yeten, kimseye muhtaç olmayan, yeterince bilgiye sahip olgun bir sayıdır ve gözle görülür büyümelerin yaşanacağını müjdelemektedir.

Altı sayısı, 1 sayısından daha düşük enerjili olsa da yine de yüksek enerjili bir sayıdır. Girişken ve hareket etmekte olan bir yapıya sahiptir, gelişme ve ilerleme vaat eder. Yıkıcı değil yapıcıdır, yıkılmış olanın tekrar inşasını teşvik edici bir sayıdır. Aynı zamanda kontrolden çıkmış bir durumun tekrar kontrol altına alınacağı sürece girişin de müjdesini beraberinde getirir.

Altı sayısı, kavgacı olmak yerine barışçıl bir tutumu temsil eder. Bir ortaklığın ya da anlaşmanın sağlanması için gerekli adımın atılmasını müjdeleyebilir. 5 ile 6, bir elmanın iki yarısı gibi bir araya geldiklerinde birleşme ve tamamlanma vaat eder. Altı sayısı tek başına iken, olumlu bir haber ya da olayın sonuca bir adım daha yaklaştırıcı işaret olabilir.

Tarotta 7 sayısı: Neptün gezegeni tarafından yönetilen Akrep ve Kova burçlarının etkisinde olan 7 sayısı, bilinçaltı ve altıncı hissin simgesidir.

Mistik bir sayı olarak kabul edilen yedi, insanın iç dünyasının dış dünyasına yansımalarını temsil eder. Bu sayı, kişinin yaşadığı sorunların kökeninin kendi içinde olduğunu ve çözümün iç dünyasının derinliklerinde yattığını hatırlatır.

Ayrıca, bilinmeyen ya da gizli gerçeklerin göstergesi olabilir ve kişinin arka planda dönen gizli işlerden habersiz bir yaşam sürmesine işaret edebilir. 7 sayısı aynı zamanda bilinçaltında hızlı bir sürecin simgesidir. Bu sayı, bilinçaltında gerçekleşen iyileşme, olgunlaşma ve daha iyiye yönelişin işaretçisi olabilir. Gözle görülür bir hızla ilerleyen bu süreçler, aslında iç dünyamızda gerçekleşir ve sonuç olarak dış dünyamızı da etkiler.

Bu mistik sayı, hayatımızın kontrolünün bizde olduğunu ve değişim istiyorsak önce iç dünyamızda başlamamız gerektiğini hatırlatır.Bu sayının etkisi altında olanlar, insanların iç dünyalarını anlama yeteneğine sahiptirler. Tanımadıkları insanların kişilikleri ve yapacakları hakkında genellikle doğru fikirler yürütebilirler. Tehlike önceden sezilir, kendilerine zarar verebilecek kişileri sezebilirler ve onlardan uzak dururlar. İyi insanlar ile kötü insanları ayırt etme konusunda doğal bir yetenekleri vardır. Rüyaları doğru ve anlamlı olabilir.

Fal bakma, rüya tabirciliği ve bilinçaltı ile ilgili konularda başarılı ve ünlü olabilirler. Duygusal bir yapıya sahiptirler ve kolayca duygusal tepkiler verebilirler. Bazıları asosyal ya da içlerine kapalı olabilir, yalnızlığı ve kendi kendileriyle vakit geçirmeyi tercih ederler. Bu sayı ayrıca Tarot’ta Savaş Arabası kartını yönetir.

Tarotta 8 Sayısı: Mars ve Pluto Gezegenleri Altında Yeniden Doğuş ve İyileşme SimgesiTarotta, 8 sayısı Mars ve Pluto gezegenleri tarafından yönetilen ve Akrep burcunun etkisi altında olan bir sayıdır. Bu sayı, yeniden inşa etme ya da iyileştirme evresinin simgesini temsil eder.

Dört sayısının tam anlamıyla iki katı olan 8, bir kurulumun ikinci evresi, ikinci katı ya da yeniden inşası olarak düşünülebilir, hatta bazen büyük bir reformun simgesi olarak da görülür. Aynı zamanda katlanarak çoğalma ve güç kazanmanın sembolüdür, yeni evrelere girişin, gelişmenin ve ilerlemenin habercisidir.

Bolluk ve bereketin de temsilcisidir.Astrolojide, 8. ev ölüm ve yeniden doğuşun evidir. Enerjinin geri dönüşümü ve katlanarak artışının simgesini taşır. 8 sayısı aynı zamanda sıfırdan başlayarak yepyeni bir düzenin kuruluşuna işaret edebilir.

Büyüme ve artış vaat eden bu sayı, aynı zamanda tecrübe ve özgüvenin de katlanarak artacağını belirtir. Cinsellik ve çoğalmanın da yöneticisi olarak kabul edilir.

Tarotta 9 Sayısı: Anlamı ve ÖzellikleriDokuz sayısı, gezegeni Mars, yönü batı ve burcu Yay olan Tarot kartı Ermiş’i temsil eder. Dokuz, doruk noktası ya da bitiş öncesinin simgesidir. Evrenin kapısını açan bir sayıdır ve bazen başarı için yapılacak son bir hamlenin ve bu hamleden sonra kişinin hayatında belirecek büyük bir değişim ya da dönüm noktasının simgesidir.

Girişken olmayabilir, ancak başarı vadeder. Başarı ve şans, bu sayının etkisinden dolayı gelir ve kişilerin kucaklarına düşer. 1 sayısının başlattığı enerjiyi kucaklayan sayı 9’dur. Dokuz, sayılar arasında en ağır olanıdır ve problem çözücüdür, soruna değil çözüme yoğunlaşır. Büyük sorunların ya da yükün son aşamasına gelindiğinin habercisidir.

Aynı zamanda, 9 sayısı 3 ile çarpılarak çoğalmış halidir, bu yüzden özünde bolluk, bereket ve sayıca artış yatar. Bu sayının etkisi altında kalan kişiler hiç parasız kalmazlar ve hiç dara düşmezler, nasipleri hep açıktır. Yay burçları Zodyak’taki en şanslı burçlardır çünkü 9 sayısının ve Jüpiter’in etkisinde kalmaktadırlar.

Tek basamaklıların en sonuncusu olan 9 her zaman çözümün ve başarının müjdecisidir. Zirveye ulaşmayı ya da zirvedeki bir zattan alınacak haberi simgeler. Bazı kişiler için son hamle ya da son noktanın koyulacağını haber verir. Mezuniyet, bitiş çizgisi, evlilik ya da yeni başlangıçlara işaret edebilir. 9 büyük bir kapanıştır! En büyük, en üstteki ve en tepedekinin simgesidir. Tek basamaklıların içinde en ağır olanıdır ve 1’den 8’e tüm sayıların kişilik özellikleri ve bilgileri 9’da toplanmıştır.

Tarotta 10 Sayısı: On sayısı, büyük bir sayfanın kapanışı ve açılışı arasındaki noktanın simgesidir. Elementi ateştir ve güneşin etkisi altında bulunur. Tıpkı bir sayısının çocuğu gibi, on da bir sayısının özelliklerini taşır ve bir dönüm noktası ve büyük bir başlangıçtır. İkinci bir serinin başlangıcına işaret eden girişken bir sayıdır.

Bir ile başlatılan sayısal düzen, on sayısı ile ikinci aşamasına geçer. Bu da onun daha önce başlatılmış bir şeyin devamına ya da yeni bir aşamaya girişini ifade eder. On sayısı, serinin tamamlanışını, grubun kuruluşunu veya amaca ulaşmayı simgeler. Ateş ile hava arasındaki element sınır çizgisidir.

On sayısı, çift basamaklıların ilki ve 1-9 arası tamamlanmış bir süreçten sonra yeni bir serinin başlangıcıdır. 10, birinci değil, ikinci seridir. Bazen basamak atlamayı, terfi etmeyi, yükselmeyi veya gelir artışını işaret eder. 9 ile ulaşılan zirveden sonra başlayan yeni bir süreçtir.

Tamamlanmış bir serinin üstünden atılan ikinci tur, güncelleme veya reformların yapılacağı yeni sürecin giriş noktasıdır.On sayısında 1’in enerjisi bulunmaktadır, ancak 10 asla 1 kadar enerjik veya hızlı değildir. 10’da bulunan sıfır, bu sayının bilinç altı ve ruhlar alemiyle bağlantılı olduğunu gösterir. Aynı zamanda 1’i ağırlaştırır ve hızını azaltır, ancak yavaş da olsa gelişme vaat eder.

Bu sayı, çoğalma ve büyüme vaat eden 3 gibi birçok anlam taşır ve bu nedenle hamilelik, bolluk, bereket ve artışa da işaret edebilir. 9 ile tamamlanan süreç sonrasında hemen karşımıza çıkan 10, mükafat alma zamanının da müjdecisi olabilir.

Tarot’ta 11 Sayısı: 11 sayısı, eşitlik, adalet, uyum ve beraberliği simgelerken aynı zamanda yeni bir başlangıç için yapılan ilk girişimci hamlenin işaretidir. Rakamlarının toplamı iki olduğu için bu sayıda aynı zamanda iki sayısının özellikleri de hissedilmektedir. Bu sayının burcu ise ikizlerdir, dolayısıyla tabiatı havadır.

11, denge ve belirlenmiş yönün sayısıdır. Kararlılıkla hangi yöne gideceğini bilen bir kişiyi temsil eder, sağa sola savrulmadan ilerlemeyi ifade eder. 10 ile başlayan ikinci seride, 11 planlama ve yön belirleme aşamasına girişi işaret eder. Bazen eşit bölüşme, ikiye ayrılma veya ortak bir kararla yolların ayrılması anlamına da gelebilir.

Bazı Numeroloji meraklıları bu fikre katılmayabilir, ancak 11 ortaklığın son bulması, partnerlerin kendi yollarında ilerlemesi veya hatta boşanma kararıyla ilişkilendirilebilir. Bu, 11 sayısının özünde yatan 2 sayısına bölünmüş olmasından kaynaklanır.

11 sayısındaki her iki bir, bazen yeni birleşmiş olan iki ruhun, bazense henüz ayrılmış olan iki ruhun simgesi olabilir. Önceki belirttiğim bozulan partnerlik veya boşanma kararının aksine, bu sayı hayatın dönüm noktasına varışı, hayat arkadaşı veya ruh ikizinin kişinin hayatında aniden belirmesiyle de yakından ilişkilidir.

Eğer 11 sayısı kişinin hayatında sık sık beliriyorsa, yukarıda belirtilen olayların yaşanma ihtimali yüksektir. Ayrıca, 11 sayısı ortaklık veya anlaşmazlık olan bir durumda sonunda anlaşmaya varılacağına da işaret edebilir.

Tarotta 12 Sayısı: Devir Daimin Tamamlayıcı Sembolü12, devir daimin tamamlama sayısı olarak öne çıkar. Zodyak çemberindeki 12 burcun bir turu, 12 ayın bir yılı tamamlaması, bir saatlik zaman diliminin bir döngünün sonu ve yeni bir döngünün başlangıcı arasındaki geçişi temsil eder.

Saatin tepesindeki 12 gibi, mevcut döngüsünü tamamlayıp yeni bir döngüye adım atmaya ve başarıya ulaşmaya işaret eder. Reenkarnasyonu ve yeniden doğuşu sembolize eder, geçmişi tamamlar ve geleceğe umutla bakmaya davet eder. Kapanışın ve yeni bir başlangıcın habercisidir.

Aynı zamanda zirveye ulaşma ve amaca erişme sürecini de yansıtır. Ancak, enerjisi düşük olabilir ve zaman zaman durgunluğa işaret edebilir. Balık burcu, Zodyak’ın son burcu olarak bu sayıya eşlik eder ve kuzey yönünü temsil eder.

Aynı zamanda, Tarot’un Asılan Adam kartının yönetici sayısıdır.12 sayısı, temelde 9 sayısıyla benzerlik gösterir. 9 tek basamaklıların sonuncusu olmasına rağmen, 12 daha yüksek bir seviye ve tamamlama sayısıdır.

Zorlukları aşarak bir süreci başarıyla tamamlama ve hedefe ulaşma gücünü ifade eder, zirveye tırmanmayı müjdeleyen bir sayıdır. Bu nedenle mezuniyet, evlilik veya büyük başarılara işaret edebilir. Aynı zamanda fiziksel veya somut bir şeyin sonuna gelindiğini haber verir; çünkü bu sayıdan sonraki 13, ölüm ve ruhlar aleminin girişi, yani fiziksel dünyadan çıkış sayısıdır.

Reenkarnasyon, insan hayatını 1 ile 12 arasında süreçler olarak tanımlar. Bu nedenle, 12 sayısı fiziksel bir durumun sona erdiğine, yok olduğuna veya elden çıktığına işaret edebilir. Genel anlamda 12, başarı ve tamamlamanın sembolü olmakla birlikte, bazen büyük bir yıkımın ve sonun başlangıcının da habercisi olabilir. 12, aynı zamanda bir tür yok oluş sayısı olarak yorumlanabilir.

Ancak bu yok oluş veya bitiş olumsuz anlam taşımamalıdır, çünkü yeni başlangıçlara yer açmak için gereklidir. Bir binanın üstüne yeni bir bina dikilemezken, eski binayı tamamen kaldırmak ve ortadan kaldırmak, reenkarnasyon enerjisi için gerekli adımlardır. Burada bahsedilen yok oluş aslında daha yeni ve daha güzel olanın girişine yer açmaktır.

12’nin temel özü olan 3, tamamlanmanın büyüme, artış ve yükseliş vadettiğini hatırlatır.12 sayısı, 1 (Adem) ve 2 (Havva) sayılarının yan yana gelmesiyle oluşur ve kadın-erkek uyumunun, aynı zamanda sevenlerin bir araya gelmesinin sembolüdür. Ruh ikiziyle tanışma ve evlilik olasılığı da yüksektir.

Yin ve Yang enerjisinin birleştiği tek iki basamaklı sayı 12 ve 21’dir ve bu sayılar harmoniyi ve uyumu temsil eder. Aynı zamanda bu birleşimden doğacak çoğalma, üreme ve artış, bu sayının vadettiklerindendir. 1 sayısı daha önce geldiği için erkeksi enerji daha baskınken, 21 sayısında durum tam tersidir ve kadınsı enerji daha güçlüdür.

Tarotta 13 Sayısı: Anlam ve SembolizmEski zamanlardan beri 13 sayısı, uğursuz bir sayı olarak görülmüştür. Bu sayı, 12 sayısıyla tamamlanan bir düzine, bir yıl ve 1 saatlik devri daimi temsil eden turu bozan sayı olarak algılanmıştır. Ancak, numerolojiyle ilgilenen herkes, bu konuda aynı fikirde değildir. Bazı eski uygarlıklar, 13 sayısının uğursuz değil kutsal olduğuna inanmışlardır.

Örneğin, Tarot’ta 13 sayısı Ölüm kartının yöneticisidir ve aynı zamanda 12 ile tamamlanan bir tur sonrasında yaşamın yeraltı dünyasına geçişin sayısıdır. 13 sayısı aynı zamanda yeniden doğuşu, eski sistemin yerini yeni bir sistemin alışını simgeler. Bu geçiş bazen acı verici olabilir ve beklenmedik bir şekilde kapımızı çalabilir, bu nedenle 13 sayısı birçok uygarlık tarafından ürkütücü bulunmuştur.

Ancak, 13 sayısı aynı zamanda reformcu ve yenilikçi bir niteliğe sahiptir, ancak sürecin zorlu olacağını da hatırlatır. Büyük bir olayın veya bitişin ardından, alışma sürecinin yaşandığı ve karanlık bir dönem olduğu anlamına gelir. Öz sayısı 4 olan 13, bu süreç sonunda otorite ve güç kazanılacağını da müjdelemektedir.

Aynı zamanda somuttan soyuta geçişi temsil eden 13, bazen fiziksel hayatta büyük bir kayıptan sonra yeni bir başlangıca adapte olma sürecini ifade eder.Sıfır ile 13 sayısı benzer özellikler gösterir, bu nedenle her iki sayının da gezegeni Pluto burcu Akrep’tir. Sıfır doğum öncesi ruhların alemini temsil ederken, 13 ölüm sonrası ruhların alemini temsil eder.

1 ile 12 arasındaki sayılar hala canlılığı ve devam eden süreçleri veya hayatı simgelerken, 13 farklıdır çünkü bir enerji döngüsü tamamlanmış ve potansiyel sonlandırılmıştır. Kısacası, 0 doğum öncesi alemi temsil ederken, 1 (ruhlar aleminden fiziksel hayata geçiş) ve 13 (fiziksel hayattan çıkıp ruhlar alemine geçiş) hayatın başlangıcı ve sonunu temsil eder. Duvar saatine baktığımızda 1 ile 12 arasında sayılar görürüz ve Akrep işareti 12’ye geldiğinde bir saatlik döngü tamamlanır. 13, bu döngüyü bozan ve dengeyi değiştiren bir sayı olarak, bir sonu ve bazen tamamlanan hayatın, iflas eden bir şirketin veya tükenen enerjinin simgesidir.

Tarotta 14 sayısı, öz sayısı 5 olan ve kalp organını temsil eden Dengedir kartını ifade eder. Bu sayı, 13 ile başlatılan yeniden doğuş sürecinde yükselen ve yeni sistemin kurucu sayısıdır. Aynı zamanda, yeni düzene ve yeni hayata uyum sağlama ve değişimi kabul etme anlamında evrenin simgesidir. Hareketli ve enerjik bir sayı olup değişimi beraberinde getirir.

14 sayısı, hayalleri gerçeğe dönüştüren bir sayıdır. Diğer 1 ile başlayan sayılar gibi, eril enerji ve girişimcilik özelliklerini içerir. 1 sayısının girişimcilik, öncülük ve yaratıcılığı ile 4 sayısının otorite ve düzen kurucu enerjisinin birleşiminden, 14 sayısı yepyeni bir projenin hayata geçirilebileceğini müjdelemektedir. Kalp organını temsil etmesi, 14 sayısını bir organizasyonun olmazsa olmaz merkezi haline getirir.

4 sayısı nedeniyle, bu sayıda ateş, toprak, hava ve su elementlerinin kombinasyon enerjisi bulunur. 14 sayısında 1’in enerjisi de mevcut olmasına rağmen, en büyük farkı 1’in tüm sayılardaki en yüksek enerjiye sahip olması ve başarıyı kendinden sonraki sayılara teslim etmesi, oysa 14 sayısının başarıyı başlatan ve kucaklayan enerjiye sahip olmasıdır. Öz sayısının 5 olmasından dolayı, değişim ve ilerleme vadeder.

Özgürlükçü bir sayıdır ve elindeki hammaddeyi kullanarak kendine özgü bir sistem kurar. 14 sayısı, Babil ve Mısır’da uğurlu bir sayı olarak kabul edilmiştir.

Tarotta 15 Sayısı: Şeytan Kartının Anlamı15 sayısının Tarotta temsil ettiği kart, “Şeytan” olarak bilinir ve öz sayısı 6’dır. Bu kart, 1 ve 5 sayılarının enerjilerinin bir kombinasyonudur. 1, başlatıcı ve öncü enerjiyi temsil ederken, 5 ise değişim ve reform getirici enerjiyi simgeler. 15 sayısı, sürüden ayrılan koyuna benzer şekilde, eski sistemden yeni bir sisteme geçişi temsil eder.

Özgürlük ve kabuğundan çıkmanın simgesi olan bu sayı, aynı zamanda kendi kendine yetebilen ve kendi kararlarını verebilen bir dönemin de sembolüdür. 15 sayısı, sınırların ve engellerin ortadan kalktığı, hareket alanının genişlediği bir sürecin habercisidir. Amaca ulaşmak için gerekli olan tecrübe birikimi, özgüven ve bilgi bu sayıda temsil edilir. 15, önemli bir doruk noktası ve durak sayısıdır.

Bu sayıya ulaşan kişi, geçmişe ve geleceğe bakarak kalite kontrol çalışması yapmalıdır. Geçmiş tecrübelerden faydalanarak güncelleme veya eklemeler yaparak yepyeni ve eskisinden bağımsız bir proje ortaya çıkarma olasılığı da vardır; bu da bu dönemin simgesidir.

Tarotta 16 Sayısı: Yıkılan Kule16 sayısı, Tarot’ta temsil ettiği kart olan Yıkılan Kule’ye karşılık gelir ve öz sayısı 7’dir. Bu sayı, 1’in girişimci ve öncü enerjisi ile 6’nın iyileştirici enerjisinin birleşimini içerir. Numerolojide sonu 6 ile biten tüm sayılar, ikinci yarıya geçişi simgeler. 5 ile yarı noktaya gelinirken, 6 sayısıyla artık bu yarı nokta geride bırakılıp, kapı eşiğinden geçilmiştir.

15 ile başlayan sürecin ardından ilk radikal değişim ve yıkım dönemi 16 sayısıyla gelir. Henüz doruğa ulaşmak için zaman olsa da, 16 sayısı yükselmeye vadeden bir sayıdır. Diğer 1 ile başlayan sayılarda olduğu gibi, bu sayıda da eril enerji görülür.

Kendi yolunda ilerlemiş olsa da, yine 1’in etkisi altındadır. Öz sayısı 7’nin etkisi nedeniyle bilinçaltıyla bağlantılıdır ve kişinin hayatındaki değişimlerin ve gelişmelerin aslında iç dünyasında cereyan ettiğini vurgular. 16 sayısı oldukça parlak ve dikkat çekici bir sayıdır, çünkü Güneş ve Venüs enerjilerinin birleşimini içerir. Güneş, gündüzün en parlak cismi iken, Venüs gecenin en parlak cismidir. Bu nedenle, 16 sayısı altındaki kişiler, zerafetleri ve güzellikleri ile herkesin dikkatini çekerler.

Tarotta 17 Sayısı: Yıldızın Simgesi17 sayısı, Tarotta temsil edilen kartın Yıldız olduğu bir öz sayıdır. Bu sayıda, 1’in girişimci ve öncülüğü ile 7’nin spiritüel enerji kombinasyonu bulunmaktadır. Birçok uygarlık tarafından şans sayısı olarak görülmüştür. Güneşin enerjisi ve girişimcilik, bu sayıda 1 ile başlayan tüm sayılarda olduğu gibi hakimdir. Aynı zamanda rakamlarının toplamı 8 olduğu için Plutonun enerjisi de hissedilir.

Astrolojide 8. Ev, ölüm ve yeniden doğuşun evidir, bu nedenle 17 sayısının özünde enerjinin geri dönüşümü yatar.17 sayısının ilk rakamının 1 olması nedeniyle, Güneşin enerjisi burada etkindir. Hareketli bir sayıdır ve bir sona yaklaşmayı müjdelemekle birlikte, halledilmesi gereken birkaç sorunu da haber verir. Durulmuş bir dönemden sonra yeniden tırmanma ve amaca ulaşmak için atılacak büyük hamlenin yakın olduğunu hatırlatır.

Rakamlarının toplamı 8 olduğundan dolayı, bu sayıda aynı zamanda 8 sayısının özellikleri de görülür. Oğlak burcunun etkisi altında olan sekiz sayısı değişim ve reformların simgesi olup yeni bir aşamaya girişe ve ilerlemeye işaret eder.

Bu sayı, eskiden kurulmuş olan bir sistemin reformunu, yeniden yapılandırılmasını ya da tamamen yıkılıp ikinci bir inşanın yapılmasını ifade eder. Bu da kaderde yeni bir dönemin başlangıcının geldiğinin göstergesidir ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurgular.

Tarotta 18 Sayısı: 18 sayısı, öz sayısı olan 9’un temsil ettiği, Tarot’ta Ay kartı ile ifade edilir. Bu sayı, 1’in girişimci ve öncü enerjisinin 8’in reenkarnasyon ve yeniden dönüş enerjisiyle birleşimini içerir. Dolayısıyla, 18 sayısı yenilenen enerji ve yeni başlangıçlara işaret edebilir.

Toplamı 9 olduğu için aynı zamanda bir doruk noktaya ulaşıldığını gösterir. Ayrıca, 18 sayısında Güneş ve Mars gezegenlerinin etkisi de vardır. Güneş girişimci, Mars ise savaşçıdır. Bu nedenle, bu sayının etkisi altında olanlar, karşılaştıkları engelleri aşmaya ve rakiplerle mücadele etmeye alışkındırlar.

Ayrıca Astrolojide Akrep burcunun yönetimi altındaki 8. Ev, seks ve cinsellik evidir, bu nedenle 18 sayısının etkisi altındakiler için cinsellik hayatlarında önemli olabilir.18 sayısı aynı zamanda eski düzenin sona erdiği ve yeni bir düzene geçileceği anlamına gelir.

Rakamlarının toplamı olan 9 da bu anlamı güçlendirir. Tek basamaklı sayıların sonuncusu olan 9, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının habercisidir. Bu geçiş sürecinin zorlu olacağı da vurgulanır. Ancak 18, bu süreçten sonra aydınlığın geleceğini ve ferahlık dönemine işaret ettiğini hatırlatır.

Tarotta 19 Sayısı: 19, 1 ile başlayan iki basamaklı sayıların sonuncusudur ve bu nedenle 9 sayısının bazı özellikleri de içerir. Tıpkı 9 gibi, 19 da bir bitiş öncesi tırmanılan son zirve, ulaşılan amaç ya da merdivenin çıkılmış son basamağıdır. 1’den 9’a başarıyla tamamlanan bir doruk noktası ve büyük bir amacın elde edildiği anın simgesidir. 1 ile başlayan tüm sayılarda olduğu gibi, 19’da da eril enerji hakimdir.

En başarılı sayı olan 19’un sebebi, 1’in girişimciliği ve 9’un iş bitiriciliğinin bu sayıda bir araya gelmesidir.1 + 9 = 10 olduğundan, bu sayıda 10 ve 1 sayısının girişimci ve öncülük enerjisi görülür. İçeriğinde 1 ve 10 sayısının girişimci enerjisi olmasına rağmen, 20’den bir önce olmasından dolayı bir serinin tamamlanması için ihtiyaç duyulan son hamleyi ya da merdivenin son basamağını simgeler.

1 ile başlayan tüm sayılarda eril enerji görülürken, 2 ile başlayanlarda dişil enerji baskındır. 19, bu sayıların sonuncusudur ve erkek egemen sistemin sonuna yaklaşıldığının da habercisi olabilir. Bu nedenle, 19 bazen yakın gelecekte bir kadın tarafından başlatılacak yenilik ve reformlara da işaret edebilir.

Tarotta 20 sayısı, Mahkeme kartını temsil eder. Bu sayı, yeni bir serinin başlangıcıdır ve daha önceki düzene benzer olsa da bağımsız bir sürecin girişine işaret eder. 1 ile başlayan sayılar eril enerjiyi simgelerken, 2 ile başlayanlar dişil enerjiyi yansıtır. Bu nedenle, yeni girişilen sürecin bir kadın tarafından başlatılma veya desteklenme olasılığı yüksektir.

Çift sayı olması, grup çalışması veya ortaklığın başlatılmasını işaret edebilir, ancak yine de baskın enerji dişil enerjidir.10 ile başlayan seriden farklı olarak, 20 ile başlayan seri daha pasiftir. Verici rolü yerine alıcıdır ve aktif bir bekleme durumu söz konusudur.

Hedefe ulaşmak için girişken bir tavır yerine, amacın kendiliğinden yaklaşmasının beklendiği bir sürecin simgesidir. 20, uyumlu ve dengeli bir sayıdır. Sonu 0 ile biten sayılar gibi, 20’nin de ruhlar alemini ve yeraltı dünyasını temsil eden bir bağı vardır. Bu sayı aynı zamanda bilinçaltının gücünü hatırlatır.

Tarotta 21 Sayısı: Dünya Kartının Anlamı21 sayısı Tarot’ta Dünya kartını temsil eder ve öz sayısı 3’tür. Bu sayı, 1 (Eril) ve 2 (Dişil) sayılarının bir araya gelmesiyle oluşur ve kadın-erkek (Yin-Yang) uyumunun simgesidir. Aynı zamanda, sevenlerin bir araya gelmesini, barışmalarını veya uzaktaki kişinin dönmesini de ifade eder.

Bu sayı, ruh ikizleriyle tanışma ve evliliğe işaret etme olasılığını da yüksek kılar.Yin ve Yang enerjilerinin yan yana geldiği iki basamaklı tek sayılar 12 ve 21’dir ve bu nedenle harmoni ve uyum sayıları olarak kabul edilirler.Dünya kartı, Tarot’un en güçlü kapama kartlarından biridir ve bu nedenle 21 sayısı büyük bir kapanışın habercisidir.

Mezuniyet, evlilik veya uzun zamandır arzuladığımız bir dileğin gerçekleşme olasılığı bu sayı altında yüksektir.12 ve 21 sayıları, 1 (Eril) ve 2 (Dişil) rakamlarının bir araya geldiği iki basamaklı sayılardır ve uyum ile harmoniye işaret ederler.

Ancak, aralarındaki fark şudur: 12 sayısında eril özellikler öne çıkarken, 21 sayısında dişil özellikler ağırlıklıdır. 21 sayısında, patron ve yönetici kadın olup, son kararı erkek verir. 2’nin sağında bulunan 1, kapanan bir sayfanın ardından açılacak yeni bir sayfa için gerekli enerjinin olduğunu hatırlatır.

Yorum Bırakın